เนเจอร์สตัฟ เป็นบริษัทผู้แปรรูป นำเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตรครบวงจรจากแหล่งผลิตโดยตรง เรามุ่งที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เป็นมิตร

0
About-Us-TH
บริษัท เนเจอร์สตัฟ จำกัด
 
        ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี เปิดดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2555 ได้สืบทอดกิจการมาจากร้านขายส่ง สินค้าพืชไร่ในตลาดสี่มุมเมืองที่ดำเนินกิจการ มากว่า 30 ปี สินค้าหลักที่ขายในประเทศของบริษัท คือ กระเทียมไทย กระเทียมจีน หอมแดง หอมแขก พริกแห้ง มะขามเปียกและแครอทจีน ทางบริษัท ยังมีสินค้าสำหรับส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ ใยมะพร้าว มะพร้าวสดทั้งลูก และยางพารา
 
  บริษัท เนเจอร์สตัฟ เปิดดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2555
ได้สืบทอดกิจการ มาจากร้านขายส่งสินค้าพืชไร่
  สินค้าหลักคือ กระเทียมไทย กระเทียมจีน
หอมแดง หอมแขก พริกแห้ง มะขามเปียก แครอทจีน
  ส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน
หาสินค้าที่ท่านต้องการจากจีน  
นำเข้าสินค้าของประเทศต่างๆไปยังประเทศจีนได้


 
เนเจอร์สตัฟ เป็นบริษัทผู้แปรรูป นำเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตรครบวงจรจากแหล่งผลิตโดยตรง เรามุ่งที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เป็นมิตร
พร้อมเสริมด้วยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพราะจุดหมายของเราคือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแขนงนี้ พร้อม ๆ กับมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
เพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง